Yêu cầu hỗ trợ

Cần giúp đỡ ư? Hãy truy cập Cổng hỗ trợ của chúng tôi để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp FAQ về kết nối tới Tor, vượt qua kiểm duyệt, sử dụng các dịch vụ onion, và còn nhiều nữa.

Chat với chúng tôi trên OFTC IRC

#tor - Đặt câu hỏi về việc sử dụng Tor.

#tor-dev - Các thảo luận về mã code và các giao thức protocol liên quan đến Tor. Các ý tưởng luôn được hoan nghênh chào mừng.

#tor-l10n - Liên lạc với các phiên dịch viên khác

#tor-meeting - Theo dõi hoặc tham gia các cuộc gặp gỡ nhóm được đăng nhập công khai.

#tor-project - Thảo luận các chủ đề liên quan đến tổ chức và cộng đồng: các cuộc hẹn và hoạt động công cộng.

#tor-relays - Thảo luận việc vận hành một rơ-le Tor.

#tor-south - Đàm thoại với cộng đồng phương nam toàn cầu của Tor.

#tor-www - Nói với chúng tôi về những cải tiến trên trang web chúng tôi.

#tor-ux - Thảo luận các ý tưởng liên quan đến UX.

Tham gia vào cộng đồng

Tìm chúng tôi trên Mạng Xã hội Social Media

Công việc tình nguyện với Tor

Các nhóm của chúng tôi cộng tác trong các kênh mở, bao gồm cả danh sách email, bạn có thể tham gia cùng. Nếu bạn có câu hỏi cho một nhóm team cụ thể mà không được trả lời trên cổng hỗ trợ của chúng tôi, bạn có thể hỏi theo danh sách phù hợp. Bạn cũng có thể đăng ký và chỉ cần xem :)

Báo cáo lỗi bug hoặc đưa ra phản hồi.

Tor dựa vào sự hỗ trợ của người dùng và các tình nguyện viên trên khắp thế giới để giúp chúng tôi cải thiện phần mềm và các tài nguyên của mình, vì vậy phản hồi của bạn là vô cùng quý giá đối với chúng tôi (và đối với tất cả những người dùng Tor).

Hãy cho chúng tôi biết về một nút rơ le (Relay) xấu.

Nếu bạn tìm thấy một rơ-le mà bạn cho là độc hại, bị định cấu hình sai hoặc bị hỏng, vui lòng xem trang wiki và bài đăng trên blog của chúng tôi về cách báo cáo nó.

Báo cáo sự cố bảo mật.

Nếu bạn đã tìm thấy một vấn đề bảo mật trong một trong những dự án hoặc trong cơ sở hạ tầng của chúng tôi, xin vui lòng email tới security@torproject.org. Nếu bạn muốn mã hoá thư của mình, bạn có thể lấy khoá key công cộng OpenPGP cho địa chỉ này từ keys.openpgp.org. Đây là dấu vết fingerprint:

835B 4E04 F6F7 4211 04C4 751A 3EF9 EF99 6604 DE41

Nếu bạn mong muốn tham gia cùng chúng tôi vào chương trình rà soát lỗi bug, Xin cẩn trọng lưu ý, việc gửi một vấn đề bảo mật cho một trang web của bên thứ ba sẽ đem đến những rủi ro nhất định mà chúng tôi không thể kiểm soát được, vì lý do đó chúng tôi mong muốn được báo cáo trực tiếp.

Email cho chúng tôi

Đối với các câu hỏi và nhận xét về tổ chức phi lợi nhuận Tor: câu hỏi về thương hiệu, liên kết và điều phối, yêu cầu hợp đồng, v.v., vui lòng gửi email tới frontdesk@torproject.org. Đối với các câu hỏi liên quan đến nhà tài trợ, hãy liên hệ giving@torproject.org.

Gửi thư cho chúng tôi

The Tor Project
PO Box 5
Winchester, NH 03470
USA